Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce

Książka omawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor porusza problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. LOCAL FILE, grupowej dokumentacji MASTER FILE, a także raportów Country-by-Country. Celem książki o dokumen

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:, <

Autor: Jakub Jankowski

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swo

Autor: Krzysztof Gil

, Maciej Guzek, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Podatki w działalności marketingowej

Książka została przygotowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na 1.05.2019 r. Uwzględnia m.in. nowelizację ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2433), na podstawie której wprowadzono całkowicie nowe zasady opodatkowania bonów, rozróżniając je przy tym na bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczania. Nowelizacja stanowiła

Autor: Mikołaj Jabłoński

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:<br

Autor: Sebastian Kowalski

, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Ceny transferowe Komentarz 2019 do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych

Prezentowana publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.,,W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Dotyczą m.in.:, , zmian w zakresie definicji ceny transferowe

Autor: Adam Mariański

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw

Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:, , organami właściwymi oraz zarządzającymi obszarami,, planem rozwoju inwestycji,, decyzją o wsparciu,, kontrolą realizacji

Autor: Michał Gosek

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Samochody a VAT i podatki dochodowe Nowe zasady 20

Czy leasing samochodów będzie się opłacał po nowym

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem o

Komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukc

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Postępowanie administracyjne

Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Weganizm daje moc

Roślinne dania, które dodają energii w smaczny spo

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Wzory pism umów i innych dokumentów w języku polsk

Publikacja zawiera wzory najczęściej spotykanych w

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Nauka o klimacie

Książkę napisali redaktorzy portalu Nauka o klimac

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Powszechna historia państwa i prawa

Upływa ponad 25 lat od ukazania się po raz pierwsz

For took: 17.096ms