Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego

Autor: Artur Hołda

, Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Autor: Mariusz Pogoński

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. Uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Autorzy poruszają następujące zagadnienia:, p

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz Komentarz do nowelizacji Ordynacji podatkowej

Komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a−119zf). Przepisy te obowiązują od 15.7.2016 r. Zespół tych przepisów nazywanych jest tzw. klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. W komentarzu omówiono m.in. następ

Autor: Maciej Guzek

, Mariusz Stefaniak, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Dotyczą m.in.:, , zmian w zakresie definicji ceny transferowe

Autor: Adam Mariański

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swo

Autor: Krzysztof Gil

, Maciej Guzek, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych

Prezentowana publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.,,W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatkowych, którzy opisują w dokumentacji Master File występujące w grupie działania restruktury

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce

Książka omawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor porusza problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. LOCAL FILE, grupowej dokumentacji MASTER FILE, a także raportów Country-by-Country. Celem książki o dokumen

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Podatki w działalności marketingowej

Książka została przygotowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na 1.05.2019 r. Uwzględnia m.in. nowelizację ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2433), na podstawie której wprowadzono całkowicie nowe zasady opodatkowania bonów, rozróżniając je przy tym na bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczania. Nowelizacja stanowiła

Autor: Mikołaj Jabłoński

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepis

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania

Światowej sławy kosmolog i autor bestsellera nad b

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Czytam sobie Aniela i inni

Książka z serii z kotylionem - specjalnej, limitow

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rze

Tom 2 do kodeksu cywilnego zawiera komentarz do wy

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

W komentarzu do kodeksu wykroczeń wyczerpująco omó

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjn

W publikacji została omówiona problematyka prawidł

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Niesenne wędrówki Senfila

Senfil to rozumny kot w butach i nieco podartym st

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn Idą święta

Kochacie magię świąt? Emi i Tajny Klub Superdziew