Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:,,- zawiera rozwiązania,,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.,,Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa

Autor: Fryderyk Zoll

, Barbara Jelonek Jarco, Julita Zawadzka, Kazusy Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Logika dla prawników Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. ,W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budż

Autor: Kazusy Podręcznik prawo

, Miemiec Wiesława Maria, Andrzej Huchla, Patrycja Zawadzka, Paweł Borszowski, Krystyna Sawicka, Przemysław Pest, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Katarzyna Kopyściańska, Michał Stawiński, Dobrosława Antonów,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:,- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;,- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;,- źródła i syste

Autor: Dagmara Gruszecka

, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przeds

Autor: Jerzy Ciszewski

, Jerzy Ciszewski, Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Rafał Morek, Anna Stępień Sporek, Krzysztof Trzciński, Emilia Wieczorek, Arkadiusz Wowerka, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych., W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania

Autor: Manowska Małgorzata

, Aplikacje Prawnicze, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Kryminologia Brunon Hołyst podręcznik akademicki o doktrynach kryminologicznych, współczesnej kryminologii, porównawczej oraz profilaktyki

Podręcznik akademicki z kryminologii, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat, poza aktualizacją danych statystycznych zawiera nowe treści dotyczące m.in. doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, kryminologii porównawczej oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję, rozszerzono bibliografię oraz zaktualizowano okienka problemowe. , Kryminologia jak

Autor: Brunon Hołyst

, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a tak

Autor: Hołyst Brunon

, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Hit
Nowelizacja KPC 2019 Pytania i odpowiedzi Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienia zostały przedstawione w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy odpowiadają m.in. na takie pytania, jak:, Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody, i czy musi wskazywać podstawę prawną?, Ja

Autor: Maciej Plebanek

, Maciej Rzewuski, Podręcznik prawo, Nowelizacja KPC,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Kryminalistyka Zarys wykładu Hanausek

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka , ,Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmow

Autor: Hanausek Tadeusz

, Podręcznik prawo,

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komenta

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą pr

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2020 granat

Dowiesz się z niego o adresach instytucji prawnic

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Marzycielki

Siostrzana miłość, siła wyobraźni, dziewczęca odwa

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Małżeńska próba /ŚWIATOWE ŻYCIE

Właściciel kopalni złota i diamentów Scott McAllis

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Jak rozpoznać złego ducha i jak pomagać zniewolony

Jak rozpoznać złego ducha? Jak odkryć jego realną

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe

Działalność każdego banku, polegająca na udzielani

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
PKWiU Polska klasyfikacja wyrobów i usług

Najnowsza, kompletna i zaktualizowana klasyfikacja

Komentarz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów