Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Podatki 2019 Samochód w firmie

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Kasy online 2019 Wymiana użytkowanie nowe obowiązki informacyjne

Od 1 maja 2019 roku wprowadzono kasy online. Wymiana kas starego typu na kasy online będzie się odbywać stopniowo., , Ustawodawca zmienił także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup, a także wprowadził nową sankcję za brak przeglądu technicznego., , W publikacji omawiamy:, , Jak ewidencjonować sprzedaż na kasie online i kasach sta

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
PKPIR 2019 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 omówiono:,,- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),,- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków s

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Hit
Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

W 2019 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym. Mają temu służyć m.in.:,zobowiązanie doradców podatkowych do raportowania o takich optymalizacjach,,możliwość odmowy wydania interpretacji indywidualnych w sprawach, w których jest podejrzenie takich optymalizacji (w tym w połączonych stanach faktycznyc

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Hit
VAT 2019 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach 2/2019

W 2019 roku w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmian. Ich celem jest m.in. implementacja nowych regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które dotyczą VAT i mają zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Ma to ujednolicić i uprościć przepisy dotyczące podatku od towarów i usług w tym zakresie. W ustawie pojawiły się też nowe regulacje w zakresie procedury szczególnej rozlicza

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Dla przedsiębiorców bardzo ważne są zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zapowiedziano:,podniesienie limitu amortyzacji do 150 000 zł,,zmiany zasad rozliczania kosztów samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowa

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Dla przedsiębiorców bardzo ważne są zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zapowiedziano:,podniesienie limitu amortyzacji do 150 000 zł,,zmiany zasad rozliczania kosztów samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowa

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Wierzytelności w firmie Poradnik Gazety Prawnej 4/2019

Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róże zobowiązania umowne w wyniku czego powstają wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W niektórych przypadkach wierzytelności te mogą stać się sporne, trudne do odzyskania, o wątpliwej perspektywie spłaty. Wtedy mogą być sprzedane innej firmie, zajmującej się np. obrotem wierzytelnościami lub firmie windykacyjnej. Kwestie związa

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Hit
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 omówiono:,,- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),,- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków s

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Hit
Kasy fiskalne 2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na lata 2019–2021. Niektóre usługi od czerwca 2019 roku nie będą korzystały już ze zwolnienia. Nadal trwają prace nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek wymiany kas na e-kasy. Ustawodawca zmieni także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania s

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019

,

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych z

Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedsta

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Instrukcje Księgowego 71 praktycznych procedur z s

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych i

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Kodeks pracy z rozporządzeniami w języku rosyjski

Publikacja zawiera przepisy ustawy z 26 czerwca 19

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
New Avengers Nieskończoność Tom 2

Podczas gdy główne siły Avengers zajęte są walką w

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Kodeks postępowania karnego Komentarz Mogilnicki

Reprint komentarza, który ukazał się w 1933 r. i d

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Administracyjne postępowanie dowodowe książka omaw

W książce opisano proces prowadzenia ,postę

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Komentarz do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw

Komentarz Podatki 2019 Samochód w firmie
Informator Prawniczy Tradycja od lat 2020 granatow

Informator Prawniczy Tradycja od lat 2020 granatow

For took: 16.678ms