Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem

W nowej dokumentacji pracowniczej w 2020 roku omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR., W pierwszej części książki przedstawiono, w jakich podstawowych obszarach HR następuje przetwarzanie danych i w jakich momentach tych procesów tworzy s

Autor: Maria Sobieska

, Poradniki kadrowe, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnion

Autor: Lewandowski Tomasz

, Lewandowska Kamila, Poradniki kadrowe,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Świadectwo pracy po zmianach Poradniki kadrowe

Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy. Ponadto zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do treści i dokumentu świadectwa pracy, a także omówienie druku świadectwa pracy z przykładami jego wypełnienia. Z opracowania czytelnik dowie się m.in.:, , jak pra

Autor: Maria Sobieska

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Książka to kompendium dla dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Książka kompleksowo omawia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:,- renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,,- świadczenia przedemerytalnego,,- emerytury pomostowej,,- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.,,Pr

Autor: Poradniki kadrowe

, Ewa Dziubińska Lechnio, Eliza Skowrońska,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

Książka przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.:, , jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli prac

Autor: Agnieszka Ślązak

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Prawo pracy dla małych i średnich firm

Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omawiający przepisy oraz przedstawiający wzory dokumentów obowiązujące i stosowane przez małych i średnich pracodawców od 1.01.2019 r. Uwzględnia zasady dotyczące regulaminów wewnątrzzakładowych, monitoringu i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w związku z RODO, zatrudniania cudzoziemców oraz przepisy dotyczące delegowania pracowników, któr

Autor: Poradniki kadrowe

, Ewa Podgórska Rakiel,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w ty

Autor: Poradniki kadrowe

, Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Hit
Pracownicze Plany Kapitałowe Poradnik dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, a także obowiązki informacyjne i związane z obsługą administracyj

Autor: Magdalena Miąsek

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wy

Autor: Poradniki kadrowe

, Piotr Kostrzewa,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnopra

Autor: Barbara Tomaszewska

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Bulbes i Hania Papierek Afera nie z tej ziemi

Co się robi, w jaki sposób się nie wie co?,- p

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialno

W książce przeanalizowano różne warianty powiązań

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Masło śpi

Czy wiecie, że rzeczy też śpią, a nawet mają sny?

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Raport o stanie gminy powiatu województwa

Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytu

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów f

Ponad 40 wzorów dokumentów stosowanych w jednostka

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Tajemnica bransoletki

Książka Margo Seili Tajemnica bransoletki, pomimo

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych Unim

Planowany termin wysyłki leksykonu to koniec stycz

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW

Wejdź na szczyt... listy wyszukiwania! <p> Właśni