Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Hit
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w strukturach samorządu terytorialnego. Książka Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego omawia: , , cele kontroli zarządczej , oraz mierniki poziomu ich osiągnięcia,, poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej,, cele i zadania poszczególnych jednostek administracji samorządowej – ich planowanie oraz wyznaczanie,<br/

Autor: Bogdan Dolnicki

, Magdalena Małecka Łyszczek, Marek Mączyński, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za zorganizowanie i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskazują źródła finansowania tego systemu, omawiają charakter i zasady ustalania oraz egzekwowania opłat za gospodaro

Autor: Tomasz Lewandowski

, Robert Sowiński, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz

, Elżbieta Jarzęcka Siwik, Agnieszka Piskorz Ryń, Joanna Wyporska Frankiewicz, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Hit
Prawa zwierząt Praktyczny przewodnik

Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono uwagę na te obszary, w których konieczne są zmiany systemowe w prawie.

Autor: Karolina Kuszlewicz

, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. Autorka zwraca uwagę na zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, podając propozycje konkretnych

Autor: Heropolitańska Izabela

, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Hit
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zagadnienia prawne

Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym

Autor: Elżbieta Klat Górska

, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu

Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:,- skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem zakładu podatkowego w państwie źródła oraz,- przypisania zysków do opodatkowania w państwie powstania zakładu., W książce znajdziesz m.in. omówienie:,- zasad powstania zakładu typ

Autor: Tomasz Musialski

, Kamil Stefaniak, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Hit
Raport o stanie gminy powiatu województwa

Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytucji prawa samorządowego jaką jest raport o stanie gminy, powiatu oraz województwa, wprowadzonej przepisami ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport ten jest kompleksowym podsumowaniem działalności organu wykonaw

Autor: Marta Bokiej Karciarz

, Mateusz Karciarz, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części:,I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwał rad gmin

Autor: Aleksandra Bieniaszewska

, Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk, Poradniki LEX,

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Miasteczko Worthy

Przywołująca na myśl wyróżniony nagrodą Emmy minis

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Rosyjsko-polska Biblia dla dzieci

Mamy nadzieję, że Rosyjsko-polska Biblia dla dziec

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Paranoja

Kontynuacja Obsesji autorstwa Katarzyny Bereniki M

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Uniesienie

Tajemnicza przypadłość i zwykły człowiek, który w

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Czytam sobie Maestro pokoju

Książka z serii z kotylionem - specjalnej, limitow

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Wolni od stresu

Odkryj proste, naukowe sposoby na pokonanie stresu

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Maski Zwierzeta

Papierowe maski dla dzieci z wizerunkiem zwierząt.

Komentarz Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
Bruegel The Master

Pieter Bruegel the Elder and his work have attaine