Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. Autorka zwraca uwagę na zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, podając propozycje konkretnych

Autor: Heropolitańska Izabela

, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Hit
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Hit
Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz

, Elżbieta Jarzęcka Siwik, Agnieszka Piskorz Ryń, Joanna Wyporska Frankiewicz, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zagadnienia prawne

Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym

Autor: Elżbieta Klat Górska

, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Hit
Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu

Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:,- skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem zakładu podatkowego w państwie źródła oraz,- przypisania zysków do opodatkowania w państwie powstania zakładu., W książce znajdziesz m.in. omówienie:,- zasad powstania zakładu typ

Autor: Tomasz Musialski

, Kamil Stefaniak, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Hit
Raport o stanie gminy powiatu województwa

Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytucji prawa samorządowego jaką jest raport o stanie gminy, powiatu oraz województwa, wprowadzonej przepisami ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport ten jest kompleksowym podsumowaniem działalności organu wykonaw

Autor: Marta Bokiej Karciarz

, Mateusz Karciarz, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części:,I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwał rad gmin

Autor: Aleksandra Bieniaszewska

, Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk, Poradniki LEX,

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mi

Najważniejsze zalety książki o ,przekształceniu

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczy

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczy

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Meritum Podatki 2019 kwartalne aktualizacje w form

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa pod

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska najbardz

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniając

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Encyklopedia Filozofii Wychowania Jedynak Kojkoł

Zamierzeniem Autorów nie jest zaproponowanie Czyte

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis 2019

Książka wyd. Legis na 2019 rok przydatna podczas p

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczys

Książka zawiera analizę sposobów aktualizacji opła

Komentarz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do a

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego

For took: 17.001ms