Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:,- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku ,- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej! ,- pełen zakr

Autor: Renata Mroczkowska

, Patrycja Potocka Szmoń, Agnieszka Jacewicz, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Hit
Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku, w tym zmiany: ,- dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, ,- dotyczące organizacji związkowych,,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,,- związane z ochroną danyc

Autor: Patulski Andrzej

, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Władysław Patulski, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów

Jest to pierwsza książka na rynku, w której szeroko ujęto problematykę elektronizacji dokumentacji pracowniczej od strony praktycznej, a autorka tego rozdziału nie jest prawnikiem tylko specjalistką od wdrożeń systemów teleinformatycznych wspomagających pracę działu HR, co daje rękojmię praktycznego podejścia. Kompendium wiedzy o , dokumentacji pracowniczej , na temat wydawałoby się z pozoru

Autor: Monika Frączek

, Anna Jankowska, Jarosław Sawicki, Jakub Szajdziński, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dokumentacja pracownicza Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD

Poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r. Osoby pracujące z dokumentacją pracowniczą znajdą w poradniku:, gotowe wzory dokumentów kadrowych,, komentarze do wzorów z zakresu prawa pracy,, instrukcje wypełniania wzorów,, odwołania do podstaw

Autor: Bożena Lenart

, Prawo w praktyce, Kadry płace BHP, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dokumentacja pracownicza kompleksowa analiza zagadnień związanych z dokumentacją pracowniczą

Książka stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z dokumentację pracowniczą z perspektywy teoretycznoprawnej przy jednoczesnym zachowaniu odniesień o charakterze praktycznym. Zagadnienia omówione w publikacji obejmują najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.:, - możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,, - nowego podziału wewnętrznego na części A–D,, -

Autor: Izabela Florczak

, Zbigniew Góral, Marcin Mielczarek, Marcin Wujczyk, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem wzorcowy regulamin wynagradzania na 2020 rok

Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania, świadczenia związane z pracą, konstruowanie zasad ich przyznawania). W suplemencie elektronicznym prezentujemy wzór regula

Autor: Karol Lankamer

, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywa

Autor: Łukasz Paroń

, Marek Choczaj, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski książka na CD

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przedmiotowym przewidzianym d

Autor: Ciborski Piotr

, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Repetytorium gimnazjalisty - biologia , tablice

Repetytorium Gimnazjalisty Biologia to książka dostosowana do nowej podstawy programowej. Zawiera ona wszystkie zagadnienia potrzebne uczniowi każdej klasy gimnazjum. Napisana jest przystępnym, zrozumiałym językiem, a dla dodatkowego ułatwienia treść została w wielu miejscach ujęta w łatwe do zapamiętania schematy, wykresy i tabele. Najważniejsze pojęcia dokładnie wyjaśniono i ujęto w wyraźne ramk

Autor: zbiorowa Praca

,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Kadry i płace 2019 Oddk obowiązki pracodawców

Niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy., Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce ,Kadry i Płace 2020,:,- omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na

Autor: Jacewicz Agnieszka

, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Uczestnicy postępowania upadłościowego. Uprawnieni

Problematyka uczestników postępowania upadłościowe

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Kodeks drogowy 2020 odnowa

Opracowanie zawiera najnowszy tekst jednolity usta

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Noc Ósma/ Lot 7A/ Przesyłka

Noc Ósma Jest ósmy dzień ósmego miesiąca roku. Ósm

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Prawo karne skarbowe

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Kruk

Uważaj, komu mówisz nie Jedna niewinna rozmowa odm

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do prak

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Zatrudnianie pracowników tymczasowych , płyta CD z

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowan

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Funkcje miasta a zawartość i rozmieszczenie metali

Złożoność funkcjonowania gleby na obszarze miast i