Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Hit
Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwestia schematów podatkowych. Zmiany objęły też kwestie prawa bilansowego, kadr, płac, PFRON., , Uwzg

Autor: Hołda Artur

, Prawo w praktyce, Katarzyna Adamowicz, Katarzyna Charchut, Iwona Czauderna, Maja Fabrowska, Robert Łuszczyna, Michał Matysiak, Bartosz Mazur, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Tobiasz Szczęsny, Katarzyna Trzpioła,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych

Poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r. Osoby pracujące z dokumentacją pracowniczą znajdą w poradniku:, gotowe wzory dokumentów kadrowych,, komentarze do wzorów z zakresu prawa pracy,, instrukcje wypełniania wzorów,, odwołania do podstaw

Autor: Bożena Lenart

, Prawo w praktyce, Kadry płace BHP,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:, , umów sto

Autor: Prawo w praktyce

,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Akta osobowe 2019 prowadzenie dokumenty ochrona danych

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoba prowadząca akta osobowe i inną dokumentację pracowniczą przygotuje indywidualne teczki pracowników oraz wypełni znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r., , Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem p

Autor: Maciej Nałęcz

, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania: jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody, jakie są warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu wypadku na spadkobierców, jakie są trudności w realizacji zasady pełnego odszkodowania. W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń p

Autor: Gołba Zdzisław

, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Hit
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.,,W niniejszej publikacji omówiono (wraz ze szczegółowym opisem konsekwencji):,,wszystkie najważniejsze zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2019 r.,,wybrane zmiany w zakresie PFRON, kadr oraz ZUS (wyszczególniono jedynie te z nich, kt

Autor: Artur Hołda

, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Kadry w oświacie , Płyta CD

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas prac

Autor: Prawo w praktyce

, Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczko,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Aktualność zawartych w książce przepisów na kwiecień 2019 r.

Autor: Maciej Nałęcz

, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. koszty rozliczeń członków kopie uchwał rady nadzorczej w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, pozostałym członkom wspólnoty lub spółdzielni,- Udostępnianie danych osobowych lub dok

Autor: Marcin Nowak

, Zuzanna Tokarzewska Żarna, Prawo w praktyce,

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoław

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Prawo administracyjne Pojęcia instytucje zasady w

Książka Stahl i wyd. Wolters przeznaczona dla stud

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie om

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofi

Komentarz do ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kom

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Dziewczyna znad Złotego Rogu

Nowa powieść autora bestsellerowej powieści Ali i

Komentarz Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej
Nadużycie prawa procesowego cywilnego

Problematyka nadużycia prawa procesowego cywilnego

For took: 13.712ms