Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Vademecum ABI Część 2 Przygotowanie do roli Inspek

Publikacja prezentuje opis czynności które musi po

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019

Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omaw

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodek karny Kodeks Postępowania Karnego Orzecznict

,Orzecznictwo aplikanta, jest wyjąt

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ordynacja podatkowa Twoje Prawo Ustawa 2019

Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych teks

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Montessori Moja pierwsza książka. Emocje

Seria pięciu sztywnostronicowych książek dla najmł

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zmieniając siebie - zmieniam świat

Publikacja jest poświęcona analizie twórczości i f

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kaczogród Moja snów dolina i inne historie z lat 1

Carl Barks (1901–2000) jest powszechnie uważany za

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Mauzoleum

Ludzie, którzy nie powinni się narodzić Historia,

For took: 21.304ms