Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwiększenia możliwości popełnienia oszustw czy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki r

Autor: Ewa Sobińska

, Justyna Beata Zakrzewska, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:,- wzór polityki rachunkowości ,- doku

Autor: Urszula Pietrzak

, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Plan kont z komentarzem Gierusz ODDK

Komentarz o planie kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wydawnictwo ODDK przygotowało obszerny komentarz do planu kont, który zawiera:,- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach ,- założenia syste

Autor: Jerzy Gierusz

, Katarzyna Koleśnik, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2020-2020

Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacja pomoże w zapoznaniu z programami operacyjnymi PO IR, PO IC, POIiŚ, POWER, 16 RPO realizowanych w projekcji finansowej 2014-2020 oraz regulacjami z nimi związanymi, a w szczególności zasadami rozliczania projektów, tak aby uniknąć nieprawidłowości i

Autor: Lech Maria

, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy jest komentowany z u

Autor: Katarzyna Szaruga

, Roman Seredyński, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanyc

Autor: rachunkowość i finanse

,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji, fachowy komentarz, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki., Książka Inwentaryzacja uwzględnia najnowsze wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55).,, Au

Autor: Małkowska Danuta

, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. <br> Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych

Autor: Jerzy Gierusz

, Maciej Gierusz, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rödl & Partner. W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulowań MSSF/MSR, interpretacji KIMSF, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości (w tym m.in.: wycena początkowa, wycena po początk

Autor: Rafał Sobczyk

, Agnieszka Regulska, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Hit
Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Małkowska

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego.<br

Autor: Małkowska Danuta

, rachunkowość i finanse,

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Deadpool Tom 1 Nuworysz z nawijką

Pierwszy tom przygód Deadpoola z nowej serii wydaw

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Zaopiekuj się mną. Najlepszy opiekun

Dla miłośników i wielbicieli serii Zaopiekuj się m

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Reporteros internacionales 1 Cuaderno de ejercicio

Świat języka hiszpańskiego oczami młodych reporter

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Informator prawniczy 2020 Najlepszy wybór prawnika

Kolejna edycja, cieszącego się ogromnym zaufaniem

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Rynki finansowe Organizacja instytucje uczestnicy

Monografia jest kierowana do studentów wszystkich

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Pakiet NR 4 Książki do czytania LEGO NEXO KNIGHTS

Niezwykła gratka dla fanów LEGO NINJAGO, ,- pa

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Maluję i poznaję słowa Owoce i warzywa

Kolorując odpowiednio przygotowane proste wzory, d

Komentarz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego je