Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe,

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Kodeks postępowania karnego ze schematami

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowa

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mi

Najważniejsze zalety książki o ,przekształceniu

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspóln

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o o

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Baśnie włoskie Tom 3

Italo Calvino (1923–1985) przestudiował niezliczon

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz u

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rod

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Last Minute Prawo Pracy 2019

Oprócz kompletnego opisu zagadnień przepisów objęt

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Wiley Interpretation and Application of IFRS Stand

The one-stop resource for IFRS interpretation and

Komentarz Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie
Last minute Postępowanie cywilne

Publikacja przybliża zagadnienia związane z postęp

For took: 14.559ms