Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020

Seria KC KPC edycja sędziowska stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, które praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważnie

Autor: Edycja Sędziowska

, Twoje Prawo, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Zobacz, jak

Autor: Jacek Gołaczyński

, Dariusz Szostek, Reforma KPC 2019, Komentarze Becka, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:,,- postępowania w sprawach małżeńskich,,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społeczny

Autor: Reforma KPC 2019

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Krzysztof Pietrzykowski, Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnom

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Reforma KPC

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów. Ustawa z 4.7.2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sąd

Autor: Stefan Jaworski

, Komentarze Linia orzecznicza, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12) Reforma KPC 2019

Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: środków odwoławczych, postępowań odrębnych, postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. , organizacji postępowania w sprawach cywilnych – poprzez: wprowadzenie fazy postę

Autor: Andrzej Marciniak

, Duże Komentarze Becka, Arkadiusz Cudak, Katarzyna Gonera, Michał Kłos, Ireneusz Kunicki, Krystian Markiewicz, Monika Michalska Marciniak, Joanna Misztal Konecka, Agnieszka Piotrowska, Monika Rejdak, Andrzej Stempniak, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). W drugim wydaniu podan

Autor: Reforma KPC 2019

, Opracowanie Przepisy,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC

Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205). Autorami komentarza jest 30 osób – są to sędzio

Autor: Duże Komentarze Becka

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Bronisław Czech, Joanna Derlatka, Robert Kulski, Monika Michalska Marciniak, Agnieszka Piotrowska, Andrzej Stempniak, Joanna Studzińska, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus, Reforma KPC 2019, KPC Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Komentarz praktyczny omawia problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia on fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia. 5. wydanie zaktualizowane i uzupełnione uwzględnia ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (REFORMA KPC 2019). Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skrac

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe, Reforma KPC 2019, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Hit
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące Beck Reforma KPC

Książka z , kodeksu postępowania cywilnego , Becka zawiera: ,- Kodeks postępowania cywilnego,,- Przepisy wprowadzające - Kodeks postępowania cywilnego,,- Ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania,,- Ustawę o doch

Autor: Teksty Ustaw Becka 2020

, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmia

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego

Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu p

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce nota

Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców pod

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Repetytorium , testy Egzamon zawodowy Technik logi

Znakomita pomoc dla osób przygotowujących się do e

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Repetytorium , testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Bazgrołkowe zadania

Z tą książką nie można się nudzić! Łamigłówki i ko

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami

Książka zawiera 485 wzorów pism procesowych, pogru

Komentarz Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska 2020
Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie

Książka skierowana jest do administratorów danych,