Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:,- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku ,- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej! ,- pełen zakr

Autor: Renata Mroczkowska

, Patrycja Potocka Szmoń, Agnieszka Jacewicz, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli., Dzięki książce

Autor: Renata Mroczkowska

, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

209 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym). Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych z możliwością ich edycji i wydruku. W nowym wydaniu wszystko o możliwości zawarcia umowy ,spółki, wg gotowego wzorca oraz jej elektroniczna rejestracja. Unikatowy na rynku wydawniczym kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonow

Autor: Bogusław Nowakowski

, Renata Mroczkowska,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Księga udziałów

Zaoszczędź 20.000 zł! – art. 594 ksh Prowadzenie Księgi udziałów (w spółce z o.o.) i Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł

Autor: Renata Mroczkowska

,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Księga akcyjna

Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) i Księgi udziałów (w spółce z o.o.) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł - podajemy narzędzie do gotowego wykorzystania!,, Art. 188. § 1 ksh Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz

Autor: Renata Mroczkowska

,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjny

W trzecim wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 20

Celem książki jest szybkie powtórzenie materiału p

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kul

Celem publikacji jest przekazanie w przejrzysty sp

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020 Beck

Opracowania materiałów niezbędnych dla osób przygo

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Postępowanie cywilne w pigułce Beck

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egza

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Postępowanie wieczystoksięgowe

Postępowanie wieczystoksięgowe to publikacja, któ

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczoś

Celem MERITUM nie jest prezentacja samych zmian pr

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
50 maszyn które zmieniły bieg historii

Najbardziej znaczący postęp w ostatnich dwóch stul

For took: 16.619ms