Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych

Jest to pierwsza publikacja, w której tak szeroko skomentowano wykroczenia związane z zatrudnianiem na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Autor: Sebastian Kowalski

, Komentarze Becka,

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:<br

Autor: Sebastian Kowalski

, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Wieża Jasny dzień

Wieża. Jasny dzień., thriller psychologiczny, obja

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
90 zadań z geometrii przestrzennej z pełnymi rozwi

Opracowanie ma pomóc czytelnikowi dostrzegać w ota

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Harry Potter and the Philosophers Stone

Harry Potter and the Philosophers Stone was J.K. R

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zask

Wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwycz

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Jadwiga Karwasińska Wspomnienia z lata 1914 roku

Skromne objętościowo zapiski dorastającej panienki

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Nowelizacja KPC 2019 Pytania i odpowiedzi Ustawa o

Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postęp

Komentarz Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyr