Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:<br

Autor: Sebastian Kowalski

, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Prawo karne Część ogólna Warylewski

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wi

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposó

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycz

Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie osób zatrudn

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospoda

W Komentarzu zostały omówione zagadnienia, które d

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowis

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwen

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o no

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o

Komentarz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy

W ,komentarzu, uwzględniono zmiany,

For took: 16.504ms