Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów oraz księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii. Książka dotyczy najważniejszego

Autor: Beata Rogowska Rajda

, Tomasz Tratkiewicz,

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Proces udzielania zamówień publicznych Komentarz p

Komentarz do , prawa zamówień publicznych , a

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Dotacje oświatowe 2019 , płyta CD

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Ceny transferowe Komentarz 2019 do rozporządzeń Me

Prezentowana publikacja przedstawia problematykę p

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeńs

Nowy wzór Karty potwierdzającej odbycie przez pra

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilny

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz 201

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ust

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Prawo medyczne Kubiak

Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia

Komentarz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzys

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie

For took: 14.257ms