Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Hit
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu., Składa się z dwóch części, z których:,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa p

Autor: Andrzej Marek

, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz 2019

W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:,,których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zarządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;,których pope

Autor: Piotr Górecki

, Violetta Konarska Wrzosek, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Hit
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych., Komentarz do kodeksu karnego zawiera omówienie przepisów

Autor: Violetta Konarska Wrzosek

, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Agata Ziółkowska,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Tom 6. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty kary i środków karnych napisany został przez 17 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, takie jak zaostrzanie ustawowego zagrożenia karą, czy dyskutowana

Autor: Melezini Mirosława

, Wojciech Cieślak, Alicja Grześkowiak, Violetta Konarska Wrzosek, Barbara Kunicka Michalska, Stefan Lelental,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Hit
Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowiedzialności. W niniejszej pozycji uwzględniono najbardziej aktualne poglądy doktryny, odwołujące się do wielu – często odmiennych – założeń teoretycznych i ar

Autor: Ryszard Dębski

, Jacek Wojciech Giezek, Zbigniew Jędrzejewski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kardas, Violetta Konarska Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agnieszka Liszewska, Jarosław Majewski, Łukasz Pohl, Andrzej Szwarc, Robert Zawłocki,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Hit
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.,,W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując an

Autor: Marek Bojarski

, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Henryk Kmieciak, Violetta Konarska Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgawa, Feliks Prusak, Stanisław Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzgl

Autor: Violetta Konarska Wrzosek

, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka,

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Ideał żołnierza polskiego w XVII wieku

W okresie średniowiecza wykształciły się ideały ku

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Pirat

Największy mistrz powieści przygodowych świata Cyk

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799

W imię prawdy, a nie potrzeby chwilowej, zamyślili

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadze

Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Powiastki z morałem. Jaś i łodyga fasoli, Zarozumi

Seria Powiastki z Morałem to zbiór sześciu książek

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Zbiór karny PLUS 2020

Stan prawny na 31.08.2017 r. Zmiany do Zbioru karn

Komentarz Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X Planowanie

Podręcznik Żywienie i usługi gastronomiczne cz. X