Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauc

W komentarzu o , nawiązywaniu i rozwiązywaniu st

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Czy prehistoryczne zwierzęta przetrwały?

Czy morskie monstra i potwory z jezior – słynne na

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia

Zbiór ćwiczeń pt. Podstawy finansów publicznych je

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 20

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 20

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kalendarz Oświatowy 2020

Praktyczny i elegancki Kalendarz Oświatowy na rok

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzora

Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowy

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa,

For took: 20.921ms