Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: ,- spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, ,- zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność, ,- rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu dla inny

Autor: Spencer Arnell Lisa

, Neale Stephen, Wilson Liz, Coaching i szkolenia,

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Pośród nas II. Twórcy pomorscy i gdańscy.

Oddajemy czytelnikom kolejny tom będący efektem sp

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Klasyfikacja budżetowa po zmianach pytania i odpow

Klasyfikacja budżetowa po zmianach – pytania i odp

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska

W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje czę

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opi

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja pr

Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede w

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Prawo administracyjne materialne

Książka z prawa administracyjnego materialnego prz

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspóln

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o o

Komentarz Coaching inteligencji emocjonalnej
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: <

For took: 17.039ms