Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do a

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Atlas lądów niebyłych

NAJWIĘKSZE MITY, ZMYŚLENIA I POMYŁKI KARTOGRAFÓW.

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoław

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Kodeks wyborczy 2019

Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jed

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech

W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczeg

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Administracyjne postępowanie dowodowe książka omaw

W książce opisano proces prowadzenia ,postę

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. W

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Sandra Sabattini

Święta dziewczyna z sąsiedztwa Pełna życia i energ

For took: 14.861ms