Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Ceny transferowe wybrane zagadnienia

W publikacji czołowi specjaliści (teoretycy, praktycy oraz sędziowie) omówią kluczowe problemy związane z cenami transferowymi, m.in.: wytyczne OECD i projekt BEPS; rolę sądów w rozstrzyganiu sporów oraz ciężar dowodu; metody ustalania cen transferowych, porozumienia cenowe i wiele innych.

Autor: Zagadnienia Podatkowe

, Dominik Gajewski,

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Hit
Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:,,metod szacowania

Autor: Jarosław Mika

, Zagadnienia Podatkowe, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński,

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe,

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej prze

Autor: Marek Krawczak

, Dariusz Zalewski, Zagadnienia Podatkowe,

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowe

Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnie

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Egzamin 70-742: Tożsamość w Windows Server 2020

Przygotuj się do egzaminu Microsoft 70-742 i udowo

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówi

W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice

Repetytorium z prawa cywilnego, zawiera pytania z

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnyc

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnyc

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Prawo Bankowe Ofiarski

Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla st

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Lissy

Marlene, piękna, młoda kobieta uciekając od przesz

Komentarz Ceny transferowe wybrane zagadnienia
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignacze

Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opraco

For took: 13.287ms