Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:,,metod szacowania

Autor: Jarosław Mika

, Zagadnienia Podatkowe, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe, Poradniki LEX,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Ceny transferowe wybrane zagadnienia

W publikacji czołowi specjaliści (teoretycy, praktycy oraz sędziowie) omówią kluczowe problemy związane z cenami transferowymi, m.in.: wytyczne OECD i projekt BEPS; rolę sądów w rozstrzyganiu sporów oraz ciężar dowodu; metody ustalania cen transferowych, porozumienia cenowe i wiele innych.

Autor: Zagadnienia Podatkowe

, Dominik Gajewski,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej prze

Autor: Marek Krawczak

, Dariusz Zalewski, Zagadnienia Podatkowe,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński

Problematyka wykładni prawa budził duże zaintereso

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Komentarz powstał w związku z opublikowaniem proje

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwz

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych

Księgi wieczyste (jako rejestry publiczne) pełnia

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kontrola Wewnętrzna zintegrowana Struktura Ramowa

Raport wydany przez Komitet Organizacji Sponsorują

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 roku

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególny

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyc

For took: 24.479ms