Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:,,metod szacowania

Autor: Jarosław Mika

, Zagadnienia Podatkowe, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Ceny transferowe wybrane zagadnienia

Książka o , cenach transferowych, przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w problematyce podatkowej cen transferowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla specjalistów z zakresu , cen transferowych , funkcjonujących w podmiotach powiązanych, pracowników organów skarbowych oraz przedstawicieli judykatury. , Ks

Autor: Zagadnienia Podatkowe

, Dominik Gajewski,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe, Poradniki LEX,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej prze

Autor: Marek Krawczak

, Dariusz Zalewski, Zagadnienia Podatkowe,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kalendarz Prawnika 2020 Gabinetowy

, Gabinetowy Kalendarz Prawnika , na 2020 rok

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Krew Habsburgów

Czy Wiedeń spłynie krwią Habsburgów? Wiedeń, rok 1

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teo

Obserwatorzy życia społecznego, w tym także osób n

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Szyfrogramy logopedyczne

Szyfrogramy logopedyczne powstały, by urozmaicić i

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Sandra Sabattini

Święta dziewczyna z sąsiedztwa Pełna życia i energ

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikant

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks rodzinny i opiekuń

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Co się stało z Iwoną Wieczorek

Osiem lat poszukiwań, zaangażowanie Policji, jasno

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE T18

W książce omówiono zagadnienia dotyczące edukacji