Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów

Jest to pierwsza książka na rynku, w której szeroko ujęto problematykę elektronizacji dokumentacji pracowniczej od strony praktycznej, a autorka tego rozdziału nie jest prawnikiem tylko specjalistką od wdrożeń systemów teleinformatycznych wspomagających pracę działu HR, co daje rękojmię praktycznego podejścia. Kompendium wiedzy o , dokumentacji pracowniczej , na temat wydawałoby się z pozoru

Autor: Monika Frączek

, Anna Jankowska, Jarosław Sawicki, Jakub Szajdziński, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Hit
Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:,- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku ,- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej! ,- pełen zakr

Autor: Renata Mroczkowska

, Patrycja Potocka Szmoń, Agnieszka Jacewicz, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Hit
Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich zatrudnianie opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne

Książka Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich – zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in. zasady zatrudniania na podstawie:,- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemc

Autor: Lidia Rubińska

, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Hit
Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan prawny 7 września 2019 roku

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: ,- dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, ,- dotyczące organizacji związkowych,,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,,- związane z ochro

Autor: Patulski Andrzej

, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Władysław Patulski, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Hit
Kadry i płace 2019 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to:,, od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018

Autor: Jacewicz Agnieszka

, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Hit
Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:,nowe przepisy wprowadzające RODO obowiązujące od 4 maja 2019 r. – w tym zmieniony katalog danych osobowych pracownika i kandydata do pracy, które może przetwarzać p

Autor: Mroczkowska Renata

, Potocka Szmoń Patrycja, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli., Dzięki książce

Autor: Renata Mroczkowska

, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Kadry i płace 2019 Oddk Jacewicz Małkowska

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:,omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,,szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,,bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,,konkretne wyjaśnienia, np. jak uniknąć błędów przy rozliczan

Autor: Jacewicz Agnieszka

, Małkowska Danuta, Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Kadry i płace 2019 Oddk

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to:,, od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018

Autor: Jacewicz Agnieszka

, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych

Poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r. Osoby pracujące z dokumentacją pracowniczą znajdą w poradniku:, gotowe wzory dokumentów kadrowych,, komentarze do wzorów z zakresu prawa pracy,, instrukcje wypełniania wzorów,, odwołania do podstaw

Autor: Bożena Lenart

, Prawo w praktyce, Kadry płace BHP, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej p

Praca naukowo-podręcznikowa J. Engelhardta Zasady

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Co się stało z Iwoną Wieczorek

Osiem lat poszukiwań, zaangażowanie Policji, jasno

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finans

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Artificial Intelligence For Dummies

The term Artificial Intelligence has been around s

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Trylogia Artur

Są książki zwykłe i książki szczególne, dające wie

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
A Chronology of Photography

A Chronology of Photography presents a fresh persp

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa

Światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w

Komentarz Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów
Prawo międzynarodowe publiczne

Dłuższy okres realizacji zamówienia - około 7 dni.