Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 10 października 2019

Książka obejmuje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 13 września 2019 r., poz. 1751), które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. , Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek do

Autor: Podatki 2020

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 16 sierpnia 2019 roku

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. , Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy,- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych,- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie z dniem 1 września)​,- 6.

Autor: Podatki 2019

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Hit
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznie 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz

Już od 1 WRZEŚNIA wielkie ZMIANY w VAT! Przedsiębiorco nie daj się zaskoczyć! , W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne zmiany VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r.. 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja przedstawia w sposób chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodzą w życie w t

Autor: Grzegorz Zubrzycki

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Przewodnik po zmianach przepisów VAT Plusy i minusy zmian od 1 września 2019 roku

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od towarów i usług podatkowych przez ustawy nowelizujące uchwalone w lipcu 2019 r. Zmiany te wchodzą w życie w kilku etapach, tj. od września i listopada 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT. Każda zmiana została omówi

Autor: Zmiany w VAT

,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Hit
VAT 2019 Komentarz do zmian od 1 września 2019 roku

Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany będą wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod każdym zmienionym artykułem. Autor komentarza „VAT 2019” w przystępny sposób na przykładach omawia, na czym polega każda zmiana, jak ją stosować w praktyce i od kiedy. Uwzględnia zmiany uchwalone w lipcu 2019 r., k

Autor: Tomasz Krywan

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Pytania i odpowiedzi

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług to publikacja, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Znajdziesz w niej m.in.:, ogólne zasady fakturowania,, występujące rodzaje faktur,, zasady odliczania podatku VAT w związku z wystawioną fakturą,, formy korygowania błędów w jej treści., Książka zawiera również:, omó

Autor: Katarzyna Dokukin

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Indywidualna działalność gospodarcza

Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospod

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
VAT Komentarz 2019 Bartosiewicz Stan prawny 1 kwie

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komen

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Włosko-polski słownik frekwencyjny

il, di, ?, questo, cosa – jeśli weźmiesz do ręki d

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 202

Komentarz do kodeksu postępowania karnego uwzględn

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Prawo karne Część ogólna Warylewski

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wi

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Nieruchomości Wzory pism i umów z płytą CD

Do publikacji dołączona jest płyta CD zawierająca

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
Wychodzimy z ukrycia

Książka Wychodzimy z ukrycia jest kierowana do les

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy
stan prawny 10 października 2019
BHP w hotelu film na pendrivie

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upowa