Książka Postępowanie cywilne Testy ćwiczenia diagramy

Postępowanie cywilne Testy ćwiczenia diagramy

9 opinii
39 zł 31.13 zł

Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu wraz z kluczem odpowiedzi, ćwiczeń (kazusów) z rozwiązaniami oraz szczegółowych diagramów. Testy z postepowania cywilnego służą zweryfikowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa postępowania cywilnego (obejmują kodeks postępowania cywilnego, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ustawę o dochodzeniu roszc

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Paweł Cioch

, Edyta Gapska, Joanna Studzińska, Podręcznik prawo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2012 Isbn 9788326438615


Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu wraz z kluczem odpowiedzi, ćwiczeń (kazusów) z rozwiązaniami oraz szczegółowych diagramów. Testy z postepowania cywilnego służą zweryfikowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa postępowania cywilnego (obejmują kodeks postępowania cywilnego, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym). Ćwiczenia (kazusy) z postępowania cywilnego pozwalają na sprawdzenie wiedzy, a także uczą praktycznego stosowania przepisów i ich interpretowania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Szczegółowe diagramy, skonstruowane w oparciu o problemowe zagadnienia, pomagają w uporządkowaniu i utrwaleniu wiedzy obejmującej najważniejsze instytucje postępowania cywilnego. Poprawne rozwiązanie testów i ćwiczeń w oparciu o usystematyzowaną wiedzę daje gwarancję opanowania materiału w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie z postępowania cywilnego oraz prawidłowe rozwiązanie zagadnień z tego przedmiotu na testach aplikacyjnych. Książka Postępowanie cywilne skierowania jest przede wszystkim do studentów prawa i administracji, którzy chcą ugruntować oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa postępowania cywilnego, a także do absolwentów prawa, przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje.