Książka Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT

13 opinii
119 zł 92.73 zł

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Tomasz Krywan

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381249768


Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT). Autor, doświadczony praktyk, odpowiada m.in. na pytania dotyczące takich zagadnień jak:
- odliczanie VAT z faktur wystawianych przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT,
- zakupy opłacane kartami paliwowymi,
- prawo do odliczenia VAT przy zakupie prezentów (w tym w postaci alkoholu) dla kontrahentów,
- zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi,
- nabywanie mieszkań służbowych dla pracowników,
- odliczenie VAT z tytułu zakupu artykułów spożywczych do swobodnego spożycia przez pracowników,
- prawo do odliczenia a sfinansowanie zakupu kredytem zaciągniętym prywatnie,
- prawo do odliczenia z tytułu zakupu nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczych obojga małżonków,
- prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z pogrzebem zmarłego pracownika,
- odliczenie VAT z faktury za opłatę stosunkową,
- odliczanie VAT na podstawie paragonów,
- zakupy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego,
- prawo do odliczenia przy dokonywaniu zakupów sfinansowanych w całości lub częściowo ze środków ZFŚS,
- zakupy dokonywane przez jednego ze współwłaścicieli,
- odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności,
- odliczenie VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera,
- dokonywanie pełnych odliczeń wydatków od pojazdu pomocy drogowej,
- hurtowe zakupy paliwa,
- termin złożenia informacji VAT-26 przy wykupie samochodu z leasingu,
- obliczanie prewspółczynnika w przypadku otrzymywania dotacji,
- proporcja wstępna a sprzedaż z odwrotnym obciążeniem,
- obliczanie proporcji przez podatnika prowadzącego działalność handlową oraz pośredniczącego w udzielaniu kredytów,
- jednoczesne stosowanie proporcji oraz prewspółczynnika,
- odliczenie VAT przed przerejestrowaniem samochodu,
- prawo do odliczenia w przypadku rezygnacji ze stosowania metody kasowej,
- data otrzymania faktury w formie elektronicznej,
- ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie zwrotu do 25 dni,
- zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku regulowania faktur w drodze potrącenia,
- korekta w związku ze zmianą przeznaczenia części budynku,
- zniszczenie samochodu w wypadku samochodowym a odliczony podatek VAT.

W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy można odliczyć VAT z faktury, która została opłacona gotówką?
- Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu upominków?
- Czy z faktury dokumentującej opłatę za udział w konkursie podatnik może odliczyć VAT?
- Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy nagród?
- Czy spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej za organizację imprezy integracyjnej?
- Czy z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji unijnej osoba fizyczna może odliczać VAT?
- Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup okularów?
- Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego?
- Czy z faktury za wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka może odliczyć VAT?
- Czy spółka może odliczać VAT od dokonywanych w Polsce zakupów dotyczących usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec?
- Czy z punktu widzenia dokonywania odliczeń ma znaczenie liczba kilometrów przejeżdżanych na potrzeby prywatne?
- Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku z faktury dokumentującej zakup miejsc postojowych?
- Jak należy ujmować w ewidencji VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których podatnik odlicza 50% podatku naliczonego?
- Czy z faktur dokumentujących raty leasingowe podatnik może dokonywać pełnych odliczeń, pomimo że nie prowadzi ewidencji przebiegu samochodu oraz nie zgłosił go informacją VAT-26?
- Czy spółka może dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących samochodu osobowego używanego przez pracownika jako służbowy, jeżeli za wynagrodzeniem pracownik może ten samochód wykorzystywać również do celów prywatnych?
- Czy przy obliczaniu prewspółczynnika otrzymywane przez instytucję kultury dotacje należy rozliczać w czasie?
- W jakich kwotach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła odliczać VAT od wydatków na budowę domu?
- Czy w miesiącach, w których u podatnika występuje wyłącznie sprzedaż opodatkowana, można dokonywać pełnych odliczeń?
- Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej usługę wykonaną w grudniu wystawioną w styczniu z terminem płatności w styczniu?
- Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie maszyny w ratach?
- Czy po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących koszty czynszu, które ponosił w okresie jej zawieszenia?
- Czy nadwyżka podatku naliczonego z lat 2011–2012 przez kolejne lata wykazywana przez spółkę do przeniesienia w następnych okresach rozliczeniowych może być obecnie wykazana do zwrotu na rachunek bankowy?
- Jak w świetle przepisów o korekcie rocznej należy traktować faktury dotyczące ulepszenia środka trwałego realizowanego etapami przez kilka lub kilkanaście miesięcy?
- Czy spółka jest obowiązana do korekty odliczonego podatku VAT od zakupów dotyczących zaniechanej inwestycji?
- Czy w związku z przeznaczeniem towaru handlowego na środek trwały należy sporządzić korektę deklaracji VAT?