Książka Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki

4 opinii
249 zł 197.99 zł

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało ak

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Jerzy Woźnicki

, Komentarze,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381608879


Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało aktualność po zmianie przepisów. W komentarzu czytelnicy odnajdą szczegółowe rozważania dotyczące m.in.:
różnic między dotychczasowymi regulacjami a obowiązującym obecnie stanem prawnym,
tworzenia dokumentów uczelni, w tym statutu, regulaminów, zarządzeń,
podejmowania decyzji zarządczych przez organy uczelni,
uwarunkowań prawnych realizacji zadań nałożonych na instytucje przedstawicielskie i podmioty działające na rzecz systemu szkolnictwa wyższego.