Książka Ceny transferowe wybrane zagadnienia

Ceny transferowe wybrane zagadnienia

15 opinii
159 zł 126.49 zł

Książka o , cenach transferowych, przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w problematyce podatkowej cen transferowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla specjalistów z zakresu , cen transferowych , funkcjonujących w podmiotach powiązanych, pracowników organów skarbowych oraz przedstawicieli judykatury. , Książka wyjaśnia najważniejsze

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Zagadnienia Podatkowe

, Dominik Gajewski,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381608343


Książka o cenach transferowych przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w problematyce podatkowej cen transferowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla specjalistów z zakresu cen transferowych funkcjonujących w podmiotach powiązanych, pracowników organów skarbowych oraz przedstawicieli judykatury.
Książka wyjaśnia najważniejsze problemy dotyczące cen transferowych. Autorzy omawiają ceny transferowe, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, lecz także prawno-podatkowego. W książce ceny transferowe przedstawiono m.in.:
metody korekt cen transferowych dokonywanych przez administrację podatkową;
ocenę sposobu alokacji dochodów w grupach kapitałowych w oparciu o wartość dodaną w ramach łańcucha dostaw;
postępowanie w sprawach ustalenia cen transferowych;
podział zysków oczekiwanych i zysków rzeczywiście osiągniętych;
wycenę i dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej;
metody weryfikacji cen transferowych przez organy podatkowe;
ekonomiczne ograniczenia stosowania metod szacowania cen transferowych;
metody ustalania cen transferowych w sprawach dotyczących niedozwolonej pomocy państwa.