Książka Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP instrukcje, zapisy piekarnia z suplementem elektronicznym

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP instrukcje, zapisy piekarnia z suplementem elektronicznym

10 opinii
110.7 zł 85.99 zł

Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych stosowane w piekarni oraz formularze służące do dokonywania zapisów dokumen

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Barbara Jackiewicz

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2019 Isbn 8371876


Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych stosowane w piekarni oraz formularze służące do dokonywania zapisów dokumentujących działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Publikację uzupełnia wykaz wszystkich zaświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do skoroszytu, aby otrzymać w ten sposób pełną dokumentacje podlegającą urzędowej kontroli sanitarnej. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia dostosowanie wzorów do indywidualnych warunków.Dokumentacja zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. Nr 6, póz. 77).
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny na płycie CD (pełna dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp.

For took: 7.062ms