Książka Profesjonalny coaching Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha

Profesjonalny coaching Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha

9 opinii
59 zł 49.49 zł

Dwa pierwsze rozdziały poświęciłam zagadnieniom, które można określić jako „pytanie o granice”. Omawiam w nich istotę i rodzaje coachingu, charakteryzuję różnice między coachingiem a mentoringiem, konsultingiem i szkoleniem, a także linię oddzielającą coaching od psychoterapii. W rozdziale 3 przedstawiam dyskusje toczone na temat kodeksów etycznych oraz prezentuję współczesne podejścia do tworzenia tego typu dokumentów.

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Sidor Rządkowska Małgorzata

, Coaching i szkolenia,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2012 Isbn 9788326437854


Dwa pierwsze rozdziały poświęciłam zagadnieniom, które można określić jako „pytanie o granice”. Omawiam w nich istotę i rodzaje coachingu, charakteryzuję różnice między coachingiem a mentoringiem, konsultingiem i szkoleniem, a także linię oddzielającą coaching od psychoterapii. W rozdziale 3 przedstawiam dyskusje toczone na temat kodeksów etycznych oraz prezentuję współczesne podejścia do tworzenia tego typu dokumentów. W rozdziale 4 omawiam najważniejsze zasady moralne coacha. Wyróżniłam pięć takich zasad, określając je jako: 1) zasada nadrzędności dobra klienta, 2) szacunek dla autonomii klienta, 3) dotrzymywanie zobowiązań, 4) prawdomówność i uczciwość, 5) obowiązek zachowania tajemnicy. W rozdziale 5 przedstawiam problematykę dylematów etycznych. Rozważania na temat istoty tego pojęcia są wstępem do przedstawienia szesnastu praktycznych dylematów, z którymi coach może się zetknąć w swojej pracy. Zaproszenie do rozstrzygnięcia tych dylematów przyjęło kilkunastu doświadczonych przedstawicieli profesji. Serdecznie im za to dziękuję. Powstał bogaty zbiór komentarzy, pokazujący, jak ważna w tej pracy jest wrażliwość moralna, gotowość poddawania refleksji codziennych działań. W pracy każdego coacha zdarzają się sytuacje trudne pod względem etycznym. Chęć dzielenia się takimi doświadczeniami na szerszym forum nie stanowi powszechnego zjawiska. Tym większa jest moja wdzięczność dla autorów opisów zamieszczonych w kolejnej części książki. Całość kończy aneks zawierający trzy wybrane kodeksy etyczne coach- ingu. Są to kodeksy Izby Coachingu, International Coach Federation oraz Association for Professional Executive Coaching and Supervision. Ostatni z tych dokumentów został po raz pierwszy przetłumaczony na język polski. W dążeniu do profesjonalizacji coachingu warto przeanalizować zarówno podobieństwa, jak i różnice pomiędzy kodeksami różnych organizacji.
Trzy lata po ukazaniu się pozycji Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, która szybko stała się bestsellerem, Małgorzata Sidor-Rządkowska przygotowała kolejną książkę. Tym razem przedmiot rozważań stanowi odpowiedź na pytanie, czym jest profesjonalny coaching - jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane, aby proces ten przebiegał prawidłowo, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów. W książce omówiono: istotę i rodzaje coachingu, relacje między coachingiem a innymi formami wspierania rozwoju, taki mi jak mentoring, konsulting, szkolenia, różnice między coachingiem a psychoterapią, najważniejsze zasady etyczne coachingu, dylematy etyczne pojawiające się w codziennej pracy oraz propozycje ich rozstrzygania - w tej części swoim doświadczeniem dzieli się kilkunastu coachów wywodzących się z różnych nurtów i szkół omawianej profesji.