Książka Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu

7 opinii
129 zł 104.49 zł

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z czym sprawia wiele problemów w praktyce. Autorka wykazuje, które z praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności kontraktowej finansującego stanowią zasadniczy, ni

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Joanna Wiak

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381609074


Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z czym sprawia wiele problemów w praktyce. Autorka wykazuje, które z praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności kontraktowej finansującego stanowią zasadniczy, niezmienny element jego pozycji prawnej, a które z nich mogą zostać wyłączone lub ukształtowane odmiennie. Monografia obejmuje analizę:
statusu finansującego jako przedsiębiorcy, wynikającego z istoty umowy leasingu,
obowiązków i praw finansującego oraz związanych z nimi uprawnień i obowiązków korzystającego,
reguł odpowiedzialności finansującego z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy leasingu,
granic dopuszczalnych modyfikacji, zakreślonych treścią zasady swobody umów.