Książka Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy

11 opinii
59 zł 46.53 zł

Aktualizowanie opłat z tytułu ,użytkowania wieczystego, spowodowało w ostatnich latach lawinę sporów między jednostkami samorządu terytorialnego a użytkownikami wieczystymi. Opłaty te zaczęły pełnić funkcję quast fiskalną, stanowiąc ważny element wpływów budżetowych gmin. Sama procedura aktualizacyjna ma mieszany charakter., W zależności od etapu postępowania zamiennie stosuje się odpowiednio przepisy KPA l

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Jaworski J.

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2013 Isbn 9788325546458


Aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego spowodowało w ostatnich latach lawinę sporów między jednostkami samorządu terytorialnego a użytkownikami wieczystymi. Opłaty te zaczęły pełnić funkcję quast fiskalną, stanowiąc ważny element wpływów budżetowych gmin. Sama procedura aktualizacyjna ma mieszany charakter.
W zależności od etapu postępowania zamiennie stosuje się odpowiednio przepisy KPA lub KPC, co w praktyce generuje wiele problemów i bezpośrednio wpływa na rozbieżne stanowiska w orzecznictwie.
Jak więc wyliczyć wielkość opłaty, także tej która dwukrotnie przewyższa dotychczasową?
Jaki charakter ma postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, a jaki przed sądem powszechnym?
Jakie skutki na rodzaje orzeczeń wywołuje kwestia nieprzyjęcia oferty ze zaktualizowaną opłatą w związku, że pismo użytkownika zastępuje pozew?

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą okazać się pomocne nie tylko dla urzędników dokonujących aktualizacji oraz samych stron użytkowania wieczystego, ale także członków kolegiów samorządowych, pełnomocników procesowych oraz sędziów.
Drugim zagadnieniem poruszonym w książce jest kwestia wykonania pierwokupu ustawowego w związku z przeniesieniem użytkowania wieczystego. Także w tym przypadku, oprócz zagadnień materialnych, szczegółowo omówiono kwestie procesowe, dając wójtom, burmistrzom prezydentom miast praktyczne wskazówki co do samego sposobu wykonania pierwokupu.