Książka Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

7 opinii
69 zł 57.19 zł

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak:, pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych,, przenoszenie praw z papierów wartościowych,, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe),, towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe),<

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Rafał Woźniak

, Podręcznik prawo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381870009


W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak:
pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych,
przenoszenie praw z papierów wartościowych,
podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe),
towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe),
udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne),
regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku kapitałowym.
Przejrzysty układ treści ułatwi Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.