Książka Postępowanie administracyjne Federczyk

Postępowanie administracyjne Federczyk

15 opinii
59 zł 50.59 zł

Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.,, Piąte wydanie podręcznika obejmuje stan prawny na 1.1.2018 r. W szczególności uwzględnia ono isto

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Michał Klimaszewski

, Bartosz Majchrzak, Wojciech Federczyk, Podręczniki Prawnicze,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2018 Isbn 9788325595128


Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Piąte wydanie podręcznika obejmuje stan prawny na 1.1.2018 r. W szczególności uwzględnia ono istotne zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dokonane ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r.