Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

14 opinii
149 zł 135.29 zł

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:,- kryminalizacją fałszerstw

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Sebastian Kowalski

, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381581615


Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:
- kryminalizacją fałszerstw fakturowych,
- obowiązkiem zapłaty kwoty podatku od towarów i usług, wynikający z faktury wystawionej w sposób nierzetelny,
- kwalifikacją prawną przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych związanych z obrotem fakturami i rachunkami,
- wprowadzoną zmianą w obrębie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych stypizowanych w art. 62 KKS,
- fakturą jako przedmiotem bezpośredniego działania sprawcy czynu zabronionego,
- (nie)związaniem sądu karnego decyzją podatkową,
- zbiegiem odpowiedzialności karnej i administracyjnej,
- wykorzystaniem materiałów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym,
- metodami dowodzenia obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny,
- wystawianiem i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur.