Książka Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne

Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne

13 opinii
119 zł 94.59 zł

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w tym sektor budżetowy, będą musi

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Poradniki kadrowe

, Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381605403


Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w tym sektor budżetowy, będą musieli stosować przepisy ustawy o PPK od 1.01.2021 r.

W książce w przystępny sposób przedstawiono wszelkie istotne kwestie dotyczące wdrażania i funkcjonowania PPK oraz wiele dotyczących ich uwag i praktycznych wskazówek.

Autorzy skupili się na omówieniu tematu w aspekcie relacji podmiot zatrudniający – osoba zatrudniona. Szczególną uwagę zwracają na takie zagadnienia, jak: zakładanie PPK, możliwość nieprowadzenia PPK, przystąpienie do PPK, wpłaty dokonywane do PPK, zarządzanie i dysponowanie środkami gromadzonymi w PPK, odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK.

Walor opracowania podnoszą zamieszczone listy kontrolne, pomocne w procesie przygotowywania się na wyzwanie, jakim niewątpliwie będzie dla pracodawców wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.
Książka omawia:
Zakładanie PPK
Nieprowadzenie PPK
Przystąpienie do PPK przez uczestnika
Wpłaty dokonywane do PPK
Dofinansowanie do PPK
Zarządzanie oszczędnościami
Podział środków w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa
Podział środków w przypadku śmierci uczestnika
Dysponowanie środkami
Odpowiedzialność za naruszenie ustawy
Listy kontrolne realizacji obowiązków w zakresie PPK