Książka Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

7 opinii
139 zł 127.59 zł

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Rozpatrują one w szc

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Michał Frączkiewicz

, Małgorzata Terlikowska, Ustawy w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381584883


Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Rozpatrują one w szczególności odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu i województwa.

For took: 6.860ms