Książka Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2020 Tom 2 Egzaminy na aplikacje w 2020 roku

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2020 Tom 2 Egzaminy na aplikacje w 2020 roku

6 opinii

Autor: Teksty ustaw Aplikacje

, Aplikacje Prawnicze,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381588089


Zbiór zawiera następujące zmiany:

Kodeks karny

4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
9.5.2019 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 858),
25.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870).
Kodeks postępowania karnego

9.2.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 150),
26.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 679).
Kodeks wykroczeń – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 821)

11.7.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 79).
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

15.1.2019 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 76),
1.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077),
23.6.2019 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2107 r. poz. 2405),
1.11.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077).
Kodeks karny skarbowy

30.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694).
Prawo o prokuraturze – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 740)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 852)

Kodeks postępowania administracyjnego

4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 11),
31.5.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183); z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 934).
Prawo o ustroju sądów administracyjnych – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 52)

4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60).
Prawo o ustroju sądów administracyjnych

6.2.2019 r. – zmiany z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125),
23.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 914).
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

6.2.2019 r. – zmiany z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125).
Ustawa o samorządzie gminnym – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Ustawa o samorządzie powiatowym – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

Ustawa o samorządzie województwa – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 512)

Prawo o adwokaturze

4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
Ustawa o radcach prawnych
4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
Kodeks pracy

4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 300)

1.3.2019 r. – zmiany z ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniających z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 303),
4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
28.12.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432).
Ustawa o pomocy społecznej

13.2.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 271),
4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
10.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 752)
1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
Prawo o stowarzyszeniach – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)

Tom II zawiera:

Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Kodeks karny skarbowy
Prawo o prokuraturze
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
Prawo o ustroju sadów powszechnych
Prawo o ustroju sadów administracyjnych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o samorządzie województwa
Prawo o adwokaturze
Uchwała nr 52/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Adwokackiej
Uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
Ustawa o radcach prawnych
Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
Kodeks pracy
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa o pomocy społecznej
Prawo o stowarzyszeniach
Prawo prasowe