Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019

8 opinii

Autor: Duże Komentarze Becka

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Bronisław Czech, Joanna Derlatka, Robert Kulski, Monika Michalska Marciniak, Agnieszka Piotrowska, Andrzej Stempniak, Joanna Studzińska, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus, Reforma KPC 2019,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381288774


Tom 1 Komentarza do art. 1–205 kodeksu postępowania cywilnego zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205).

For took: 5.766ms