Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

10 opinii
329 zł 302.49 zł

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:,,- postępowania w sprawach małżeńskich,,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,,- postępowania w spra

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Reforma KPC 2019

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Krzysztof Pietrzykowski, Komentarze Becka,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381288798


Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:

- postępowania w sprawach małżeńskich,
- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- postępowania w sprawach o naruszenie posiadania,
- postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki,
- postępowania w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego,
- postępowania w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego,
- postępowania w sprawach gospodarczych,
- postępowania nakazowego i upominawczego,
- postępowania uproszczonego,
- europejskiego postępowania w sprawach transgranicznych,
- postępowań elektronicznych,
- spraw z zakresu prawa osobowego (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu),
- spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli),
- spraw z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, stwierdzenie zasiedzenia, przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe),
- spraw z zakresu prawa spadkowego,
- spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,
- spraw depozytowych,
- postępowania rejestrowego.