Książka Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

8 opinii
149 zł 137.49 zł

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stosownie do wynikającego z art. 1025 § 2 KC domniemania prawnego, skutecznego erga

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Andrzej Marciniak

, Witold Borysiak, Joanna Derlatka, Adam Doliwa, Kinga Flaga Gieruszyńska, Paweł Księżak, Anna Machnikowska Marta Anna Nowocień, Piotr Rylski, Andrzej Stempniak, Andrzej Jan Szereda,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381588713


Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stosownie do wynikającego z art. 1025 § 2 KC domniemania prawnego, skutecznego erga omnes, osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Zostało ono wprowadzone do polskiego systemu prawnego dnia 2.10.2008 r.