Ksi─ů┼╝ka Zamkni─Öcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych

Zamkni─Öcie roku 2019 w jednostkach finans├│w publicznych

10 opinii

Autor: Mieczysława Cellary

, Sektor publiczny w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381581608


W zwi─ůzku z nowym rozporz─ůdzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowo┼Ťci oraz plan├│w kont sprawozdania finansowe za 2018 r. b─Öd─ů sporz─ůdzone wed┼éug nowych zasad. Pojawi┼é si─Ö te┼╝ ca┼ékiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W zwi─ůzku z licznymi w─ůtpliwo┼Ťciami w zakresie sporz─ůdzania sprawozda┼ä finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowa┼éo 8 wydanie ksi─ů┼╝ki w zakresie sprawozda┼ä finansowych. Ksi─ů┼╝ka Zamkni─Öcie roku 2018 w jednostkach finans├│w publicznych uwzgl─Ödnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finans├│w na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.:
I. W zakresie informacji dodatkowej:
- czy w informacji dodatkowej ujmuje si─Ö r├│wnie┼╝ dane wykazywane w bilansie bud┼╝etu JST (np. dane dotycz─ůce kredyt├│w i po┼╝yczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
- czy w informacji dodatkowej dla jednostek bud┼╝etowych w wierszu dotycz─ůcym zmian w ┼Ťrodkach trwa┼éych nale┼╝y pokaza─ç r├│wnie┼╝ zmiany w pozosta┼éych ┼Ťrodkach trwa┼éych, czyli konto 013;
- czy przekazywanie ┼Ťrodk├│w trwa┼éych i pozosta┼éych ┼Ťrodk├│w trwa┼éych mi─Ödzy jednostkami organizacyjnymi danej JST nale┼╝y wykazywa─ç w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewn─Ötrzne czy rozch├│d;
- czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotycz─ůcych ┼Ťrodk├│w trwa┼éych nale┼╝y wykazywa─ç r├│wnie┼╝ pozosta┼ée ┼Ťrodki trwa┼ée i zbiory biblioteczne;
- czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej Koszt wytworzenia ┼Ťrodk├│w trwa┼éych w budowie, w tym odsetki oraz r├│┼╝nice kursowe, kt├│re powi─Ökszy┼éy koszt wytworzenia ┼Ťrodk├│w trwa┼éych w budowie w roku obrotowym nale┼╝y wykazywa─ç tylko koszty ┼Ťrodk├│w trwa┼éych w budowie wytwarzanych we w┼éasnym zakresie przez dan─ů jednostk─Ö;
- czy w cz─Ö┼Ťci I w pkt 1.4. informacji dodatkowej ┼é─ůcznej nale┼╝y podawa─ç przedmiot dzia┼éalno┼Ťci ka┼╝dej jednostki obj─Ötej sprawozdaniem ┼é─ůcznym;
- czy w cz─Ö┼Ťci I w pkt 3 informacji dodatkowej ┼é─ůcznej nale┼╝y wyszczeg├│lni─ç wszystkie jednostki, kt├│rych dane s─ů uj─Öte w sprawozdaniu ┼é─ůcznym.
II. W zakresie rachunku zysk├│w i strat:
- w jakiej pozycji rachunku zysk├│w i strat nale┼╝y ujmowa─ç sk┼éadki na ubezpieczenia maj─ůtkowe w jednostkach bud┼╝etowych i samorz─ůdowych zak┼éadach bud┼╝etowych;
- czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorz─ůdowe zak┼éady bud┼╝etowe nale┼╝y ujmowa─ç w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysk├│w i strat;
- czy w rachunku zysk├│w i strat w wierszu A.V. Przychody netto ze sprzeda┼╝y towar├│w i materia┼é├│w nale┼╝y wykazywa─ç przychody ze sprzeda┼╝y z┼éomu i innych materia┼é├│w z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji bud┼╝etowej powinno si─Ö wykazywa─ç sprzeda┼╝ tych sk┼éadnik├│w maj─ůtkowych;
- czy w rachunku zysk├│w i strat w wierszu D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw├│w trwa┼éych w jednostkach bud┼╝etowych nale┼╝y wykazywa─ç przychody ze sprzeda┼╝y ┼Ťrodk├│w trwa┼éych? Je┼Ťli tak, to w jaki spos├│b mo┼╝na ustali─ç wynik na tej sprzeda┼╝y, skoro warto┼Ť─ç nieumorzona ┼Ťrodk├│w trwa┼éych jest odnoszona na konto 800 Fundusz jednostki, a nie na konto 761 Pozosta┼ée koszty operacyjne;
III. W zakresie bilansu:
- czy nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dostaw i us┼éug stanowi─ůce dochody bud┼╝etowe, ujmowane na koncie 221 Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dochod├│w bud┼╝etowych, nale┼╝y wykazywa─ç w bilansie jednostki bud┼╝etowej w pozycji II. Nale┼╝no┼Ťci kr├│tkoterminowe w wierszu 1. Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dostaw i us┼éug czy te┼╝ w pozycji II. Nale┼╝no┼Ťci kr├│tkoterminowe w wierszu 4. Pozosta┼ée nale┼╝no┼Ťci;
- czy w cz─Ö┼Ťci II w punkcie 1.1. zmiany w grupach nale┼╝y wykaza─ç w szczeg├│┼éowo┼Ťci jak w bilansie czy powinno si─Ö pokaza─ç ka┼╝d─ů grup─Ö rodzajow─ů oddzielnie;
- czy w bilansie jednostki bud┼╝etowej warto┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci z konta 221 Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dochod├│w bud┼╝etowych nale┼╝y w ca┼éo┼Ťci wykazywa─ç w pozosta┼éych nale┼╝no┼Ťciach czy te┼╝ w zale┼╝no┼Ťci od ich tre┼Ťci ekonomicznej w nale┼╝no┼Ťciach z tytu┼éu dostaw i us┼éug lub w pozosta┼éych nale┼╝no┼Ťciach;
IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu:
- czy przeksi─Ögowanie z konta 228 Rozliczenie ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych ze ┼║r├│de┼é zagranicznych niepodlegaj─ůcych zwrotowi na konto 800 nale┼╝y wykaza─ç w pozycji 1.3. Zrealizowane p┼éatno┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w europejskich zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorz─ůdowego zak┼éadu bud┼╝etowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;
V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:
- czy w przypadku JST publikacji w BIP b─Öd─ů podlega─ç tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy r├│wnie┼╝ sprawozdanie finansowe JST;
- czy JST sk┼éadaj─ů we w┼éa┼Ťciwym rejestrze s─ůdowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, je┼╝eli podlega┼éo ono badaniu, odpis uchwa┼éy b─ůd┼║ postanowienia organu zatwierdzaj─ůcego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ci─ůgu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
- pod jak─ů dat─ů powinno by─ç przeksi─Ögowane konto 860 Wynik finansowy na konto 800 Fundusz jednostki.

W publikacji Zamkni─Öcie roku 2018 w jednostkach finans├│w publicznych przedstawiono zar├│wno zagadnienia zwi─ůzane z zamykaniem ksi─ůg rachunkowych jak i ze sporz─ůdzaniem sprawozdawczo┼Ťci finansowej. W publikacji om├│wiono zagadnienia dotycz─ůce zasad:
- prowadzenia ksi─ůg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawno┼Ťci i kompletno┼Ťci ksi─ůg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksi─ůg; zapisy we wst─Öpnie zamkni─Ötych ksi─Ögach; ostateczne zamkni─Öcie ksi─ůg; przechowywanie oraz ochrona ksi─ůg;
- wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
- podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
- udost─Öpniania rocznego sprawozdania finansowego;
- przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
- odpowiedzialno┼Ťci za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
- badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
- korygowania błędnych zapisów księgowych;
- księgowania na przełomie roku budżetowego;
- przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz uj─Öcia jej skutk├│w w ksi─Ögach rachunkowych;
- ksi─Ögowa┼ä zwi─ůzanych z zamkni─Öciem ksi─ůg rachunkowych;
- r├│┼╝nice kursowe;
- ustalanie i ksi─Ögowanie wydatk├│w niewygasaj─ůcych w jednostkach bud┼╝etu pa┼ästwa i jednostkach samorz─ůdu terytorialnego;
- dokonywanie odpis├│w aktualizuj─ůcych;
- ┼Ťrodki pozosta┼ée na wydzielonym rachunku dochod├│w na koniec roku;
- sporz─ůdzanie poszczeg├│lnych element├│w sprawozdania finansowego, jak r├│wnie┼╝ sprawozdania ┼é─ůcznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorz─ůdu terytorialnego w powi─ůzaniu z kontami ksi─Ögi g┼é├│wnej;
- ustalania wyniku finansowego bud┼╝etu JST;
- zatwierdzania i badania sprawozda┼ä finansowych jednostek samorz─ůdu terytorialnego.

W ksi─ů┼╝ce Zamkni─Öcie roku 2018 w jednostkach finans├│w publicznych znajduje si─Ö ponadto:
- ponad 30 schematów księgowań;
- dokumentacja inwentaryzacyjna;
- arkusze konsolidacyjne;
- tabele i zestawienia w zakresie sporz─ůdzania sprawozda┼ä.
Dzi─Öki naszej publikacji Zamkni─Öcie roku 2018 w jednostkach finans├│w publicznych b─Ödzie mo┼╝na:
- prawid┼éowo sporz─ůdzi─ç sprawozdanie finansowe za 2018 r.;
- pozna─ç ksi─Ögowania zwi─ůzane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego;
- zamkn─ů─ç ksi─Ögi rachunkowe za 2018 r.;
- przeprowadzi─ç inwentaryzacj─Ö i jej rozliczenie oraz uj─Öcie jej skutk├│w w ksi─Ögach rachunkowych;
- wyceni─ç sk┼éadniki aktyw├│w i pasyw├│w zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowo┼Ťci;
- dokona─ç odpowiednich wy┼é─ůcze┼ä wzajemnych rozlicze┼ä mi─Ödzy jednostkami;
- zaksi─Ögowa─ç b┼é─ůd po sporz─ůdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.

For took: 6.644ms