Książka Specustawa mieszkaniowa Komentarz Wolters

Specustawa mieszkaniowa Komentarz Wolters

12 opinii
139 zł 112.19 zł

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:,redukcję deficytu mieszkań,,ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,,doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę od tych, które panują

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Komentarze praktyczne

, Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz, Jerzy Filipowicz Limanówka, Artur Kosicki, Alicja Plucińska Filipowicz, Mateusz Stawiarz,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381604475


Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:
redukcję deficytu mieszkań,
ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,
doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę od tych, które panują w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej,
znaczące przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne,
wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji tych inwestycji.

Autorzy komentarza omawiają m.in.:
pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy,
warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym,
standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych,
obowiązek zapewnienia przez gminę funkcjonowania inwestycji,
udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
odszkodowanie przysługujące od inwestora,
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę,
żądanie nabycia przez inwestora własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części,
egzekucję obowiązków z decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz z decyzji zastępującej umowę o zajęciu terenu,
umowy najmu instytucjonalnego zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.
Ustawa jako specregulacja została przyjęta jako szczególny mechanizm, odrębny od rozwiązań standardowo stosowanych w ramach zasad ogólnych (systemowych), i obowiązywać będzie przez 10 lat, czyli do 31.12.2028 roku