Książka Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

9 opinii
179 zł 161.69 zł

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Dotyczą m.in.:, , zmian w zakresie definicji ceny transferowej, podmiotu krajowego i podmi

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Adam Mariański

, Podatki w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381584463


Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Dotyczą m.in.:

zmian w zakresie definicji ceny transferowej, podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego,
zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych,
wprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w związku ze stwierdzeniem unikania opodatkowania,
obowiązku raportowania o stwierdzonych optymalizacjach podatkowych przez doradców podatkowych oraz podmioty korzystające ze schematów podatkowych,
możliwości odmowy wydania interpretacji indywidualnych w sprawach, w których jest podejrzenie optymalizacji podatkowej (w tym w połączonych stanach faktycznych),
wyłączeń mocy ochronnej objaśnień MF, utrwalonej linii orzeczniczej i interpretacji ogólnych w przypadku ich wykorzystywania w procesie unikania opodatkowania,
doprecyzowania zasad prowadzenia postępowania podatkowego przez Szefa KAS w przypadku unikania opodatkowania,
określenia zasad cofnięcia skutków unikania opodatkowania.
Ponadto od 1.1.2020 r. projektowane jest wejście w życie nowej Ordynacji podatkowej. Zmiany są duże, a ich celem jest ochrona praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Pojawi się szereg nowych instytucji i rozwiązań, a te już obowiązujące ulegną znaczącym modyfikacjom. W związku z tym przy każdym zagadnieniu sygnalizujemy zakres zmiany, o ile jest planowana w projekcie nowej Ordynacji podatkowej.

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

jakie prawa przysługują podatnikowi w kontroli podatkowej, a jakie – w trakcie postępowania podatkowego,
jaka jest różnica pomiędzy czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową a postępowaniem podatkowym,
co to jest Krajowa Administracja Skarbowa,
jak wygląda kontrola celno-skarbowa, prowadzona według nowych zasad, jakie uprawnienia przysługują kontrolowanemu, a jakie ma on obowiązki,
czym jest unikanie opodatkowania i jakie za to grożą sankcje,
jak stosuje się klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania i jaki ma wpływ na indywidualne interpretacje podatkowe,
co to są opinie zabezpieczające, czego dotyczą i kto je wydaje,
jakie są różnice pomiędzy interpretacjami ogólnymi, indywidualnymi i objaśnieniami podatkowymi,
co to jest STIR i jak organy podatkowe przeciwdziałają wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,
co to są porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych i jak można je zawrzeć z Szefem KAS,
czym są schematy podatkowe i kto ma obowiązek przekazywania informacji o ich realizacji do Szefa KAS,
jaka jest różnica pomiędzy pełnomocnikiem ogólnym a pełnomocnikiem szczególnym,
jak skutecznie złożyć odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, a jak – od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego.