Książka Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

12 opinii
259 zł 219.99 zł

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Wojciech Gonet

, Biblioteka notariusza,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381609555


Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo) przy zawieraniu umów związanych z obrotem nieruchomościami oraz wyjaśniono zasady udzielania zgód wymaganych do dokonania przedmiotowych czynności i formę właściwą dla przedmiotowych zgód.

For took: 6.095ms