Książka Prawa i obowiązki małżonków

Prawa i obowiązki małżonków

11 opinii
199 zł 154.33 zł

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem rodziny, takich jak:,,- wspólne pożycie małżonków,,- wierność małżeńską,,- wzajemną pomoc,,-

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Marta Jadczak Żebrowska

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2017 Isbn 9788381076531


Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem rodziny, takich jak:

- wspólne pożycie małżonków,
- wierność małżeńską,
- wzajemną pomoc,
- wzajemną reprezentację małżonków,
- wybór nazwiska
- współdziałanie dla dobra rodziny,
- wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
- przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
- korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokojenia potrzeby rodziny),
- solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeby rodziny.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, oraz pracowników naukowych - specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, studentów prawa, doktorantów czy aplikantów.

For took: 7.016ms