Książka Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

11 opinii
119 zł 109.99 zł

W książce opisano proces prowadzenia ,postępowania dowodowego,, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów od momentu ustalenia źródeł dowodowych aż do

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Paweł Daniel

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Rok wydania: 2013 Isbn 9788362723850


W książce opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów od momentu ustalenia źródeł dowodowych aż do weryfikacji zebranego materiału dowodowego.
Dowiesz się, jak podczas wyjaśniania sprawy wykorzystać nie tylko dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych czy wyniki oględzin, ale również filmy, fotografie czy pomiary przy użyciu GPS.
Paweł Daniel radzi, jak uniknąć najczęstszych błędów w trakcie prowadzenia postępowania, które mogą doprowadzić do uchylenia lub unieważnienia wydanej decyzji administracyjnej. Podpowiada również, jakich środków dyscyplinujących można użyć w stosunku do uczestników postępowania, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu dowodowego.

For took: 278.788ms