Książka Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

9 opinii
129 zł 104.49 zł

W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje:, , zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,, warunki świadczonych usług,, kwalifikacje osób sprawujących opiekę,, zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki., Autor komentarza uwzględnił ponadto zmiany dotyczące:, , możliw

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Artur Olszewski

, Komentarze praktyczne,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381605939


W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje:

zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
warunki świadczonych usług,
kwalifikacje osób sprawujących opiekę,
zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.
Autor komentarza uwzględnił ponadto zmiany dotyczące:

możliwości składania wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego przez podmioty zamierzające prowadzić żłobek,
nałożenia na opiekunów i wolontariuszy (spełniających dotychczasowe wymagania do sprawowania tych funkcji) obowiązku odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
uelastycznienia funkcjonowania żłobków poprzez wyłączenie konieczności „blokowania” miejsc dla dzieci, które przez dłuższy czas nie uczęszczają do żłobka,
wymagań lokalowych żłobków i klubów dziecięcych,
wymogu ujawnienia w rejestrze danych dotyczących zawieszenia działalności żłobka lub klubu dziecięcego.