Książka Samorząd terytorialny Dolnicki

Samorząd terytorialny Dolnicki

11 opinii

Autor: Bogdan Dolnicki

, Podręcznik prawo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381609814


Książka o samorządzie terytorialnym przeznaczona jest dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, a także dla pracowników samorządowych.
Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeń antykorupcyjnych dotyczących funkcjonariuszy samorządowych. Szczegółowo omówiono także pozycję prawną miasta na prawach powiatu. Ponadto ukazano polski samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając uwagę na kwestię regionalizmu oraz zarządzania aglomeracjami.

For took: 7.197ms