Książka Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

5 opinii

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381589635


Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatkowych, którzy opisują w dokumentacji Master File występujące w grupie działania restrukturyzacyjne w zakresie poszczególnych, istotnych łańcuchów wartości dodanej.

For took: 5.975ms