Książka Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10

13 opinii
199 zł 160.59 zł

Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwestii m.in. dóbr niematerialnych (działanie 8), alokacji ryzyka (działanie 9) oraz recharakteryzacji transakcji niemających ekonomicznego uzasadnienia (działanie 10). Warto nadmienić, że opisane w książce wyniki działań 8–10 BEPS stanowiły podstawę dokonanej w

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: OECD

, Ewelina Stamblewska Urbaniak,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381242196


Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwestii m.in. dóbr niematerialnych (działanie 8), alokacji ryzyka (działanie 9) oraz recharakteryzacji transakcji niemających ekonomicznego uzasadnienia (działanie 10). Warto nadmienić, że opisane w książce wyniki działań 8–10 BEPS stanowiły podstawę dokonanej w 2017 roku nowelizacji Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych, które mają istotny wpływ na wykładnię przepisów oraz praktykę organów podatkowych. Zawartość:
Zalecenia dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej
Transakcje w zakresie towarów notowanych
Zakres prac w związku z zaleceniami dotyczącymi metody podziału zysku transakcyjnego
Dobra niematerialne
Usługi wewnątrzgrupowe o niskiej wartości dodanej
Umowy o podziale kosztów