Książka Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata

14 opinii
159 zł 141.02 zł

Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przybliża czytelnikowi problematykę działalności adwokata od momentu rozpoczęcia praktyki adwokackiej do zakończenia współpracy z klientem. Ponadto książka zawiera wiele wskazówek i rad opartych na latach doświadczeń autorów-praktyków.,,Niniejsza

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Wojciech Bergier

, Jakub Jacyna,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381284684


Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przybliża czytelnikowi problematykę działalności adwokata od momentu rozpoczęcia praktyki adwokackiej do zakończenia współpracy z klientem. Ponadto książka zawiera wiele wskazówek i rad opartych na latach doświadczeń autorów-praktyków.

Niniejsza publikacja została podzielona na dwie części:

Część I to praktyczny komentarz z orzecznictwem dotyczący następujących zagadnień:

rozpoczęcia praktyki adwokackiej (m.in.: kontrowersji wobec owej specjalizacji, oczekiwań dzisiejszych klientów oraz problemu reklamy kancelarii adwokackiej),
kontakt z klientem (m.in.: doświadczenie pierwszego kontaktu z klientem, sztuka rozmowy z klientem, przygotowanie klienta do wizyty w sądzie),
koszty adwokackie (m.in.: rozmowa o kosztach adwokackich, rozliczanie spraw z urzędu, modele rozliczeń z klientem),
wstąpienie adwokata do sprawy (m.in.: specyfika pomocy prawnej osobie tymczasowo aresztowanej lub umieszczonej w zakładzie leczniczym, ogólne zasady prowadzenia spraw z urzędu),
reprezentowanie klienta w sądzie (m.in.: czynności przed rozprawą, przygotowanie się do przesłuchania świadków, dziesięć zasad przesłuchania na sali sądowej, adwokat wobec sądu),
adwokat w relacjach z prasą (m.in.: zasady komentowania bieżących wydarzeń i zapadłych orzeczeń),
adwokat w postępowaniu apelacyjnym (m.in.: adwokat wobec sądowej porażki, wspólna decyzja klienta i adwokata co do dalszego postępowania w sprawie),
adwokat w postępowaniu kasacyjnym (m.in.: specyfika postępowania adwokata z urzędu w sprawach sądowych, zakres pełnomocnictwa w sprawach z urzędu, odmowa sporządzenia kasacji),
zakończenie współpracy adwokata z klientem (m.in.: końcowe rozliczenie sprawy).
Część II to kazusy, które będą miały formę egzaminu adwokackiego z zakresu etyki. Niniejsze opracowanie zawiera kazusy dotyczące m.in.:

wypowiedzenia klientowi upoważnienia do obrony,
tajemnicy adwokackiej,
zasad koleżeńskości i norm etycznych wśród adwokatów,
publicznych wystąpień adwokata.
Ponadto w publikacji dodano wiele wzorów pism procesowych takich jak m.in.:

umowa o zastępstwo procesowe,
wyznaczenie obrońcy z urzędu,
wniosek do sądu o wyznaczenie innego właściwego miejscowo pełnomocnika z urzędu,
oświadczenie woli klienta o niewnoszenie apelacji,
apelacja,
opinia pełnomocnika wyznaczonego z urzędu o braku podstaw do wniesienia środka prawnego,
skarga kasacyjna.
Bardzo pomocnym elementem publikacji są miejsca oznaczone jako "Ważne dla praktyki". Mają one szczególny walor praktyczny dla adwokata, dlatego też zwrócono na nie szczególną uwagę.

Publikacja dedykowana jest adeptom zawodu prawniczego – adwokatom, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Ponadto będzie ona także przydatna studentom prawa, wiążącym swą przyszłość z zawodem adwokata.

For took: 7.858ms