Książka Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski

12 opinii
169 zł 153.99 zł

Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na kwiecień 2019 roku

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Sądowe Komentarze Tematyczne

, Jacek Ignaczewski, Adam Bodnar, Leszek Kuziak, Anna Śledzińska Simon, Robert Zegadło,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381585149


Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na kwiecień 2019 roku